Spotguide

Lundbæk

Limfjorden
Lundbæk, Limfjorden.

Godt forårsspot

Pladsen sydvest for Nibe kan være et rigtigt godt forårsspot. Er sommervarmen sent på den kan det også være godt i juni/juli.

Der er meget lavvandet på denne side af Klosterholmen - den lille ø der ligger stort set midt mellem Nibe og Valsted.

  • Læs mere
  • Se video

Der er mest sandbund med lidt spredte muslinger rundt omkring, men også en del koncentrede pletter med ålegræs rundt omkring, som kan være svære at komme udenom om sommeren. Til gengæld tiltrækker det en masse hornfisk - og med dem følger der også ofte havørreder.

Der kan være forholdsvis blødt nogle steder, så vær opmærksom hvis du vader langt ud. 

Jo længere du bevæger dig mod nordøst, jo længere kan du vade ud - lige indtil du kommer til den lille pynt over mod Nørrevad Bæk. Her bliver der pludseligt mere blødt og dybt, så vær opmærksom. når du kommer derover imod. Det kan til gengæld være et rigtigt godt sted at fiske, når man selvfølgelig er udenfor den udvidede fredning, som starter 16. september og slutter 15. januar.

Parkering

  • Ved p-pladsen på Løgstørvej - lige inden dæmningen til Sebbersund.

Fordele ved pladsen

  • Nem at komme til
  • Hurtig at affiske da der er fredning ved Dæmingen - og fredning allerede fra 16. september øst for pladsen, ved Nørrevad Bæk

Ulemper ved pladsen

  • Da der er meget lavvandet er der ikke en ret stor sæson for denne plads
  • Der kan være forholdsvid blød bund nogle steder - så vær opmærksom, hvis du vader langt ud
  • Den kan i perioder være godt besøgt, da det er nemt at komme til, så du skal måske stå tidligt op, for at have pladsen for dig selv

Mere information

Jeg har samlet lidt billeder og video fra pladsen. Derudover kan du også set et kort, hvor du kan få rutevejledning til parkering på pladsen.

Lundbæk har 2 fredninger tæt på pladsen:

Sebbersund Dæmningen

Lige efter parkeringspladsen kører man over Sebbersund Dæmingen. Her er der helårsfredning så der skal fiskes øst for denne.

Nørrevad Bæk

Lige øst for pladsen hvor vandet kommer tættere på Løgstør vej finder du denne særfredning. Her er fredet allerede fra 16. september. Fredningen ophører 15. januar.

Er du tvivl om hvor fredningerne er, så vil jeg klart anbefale dig at bruge havørred.com. Jeg bruger den hver gang jeg er afsted. Den fås også som app til smartphones via. App Store og Google Play.